usein kysytyt kysymykset


Kuka vastaa Tutkimusapu-palvelusta?

Tutkimusapu on helsinkiläinen teknologiayritys. Olemme kehittäneet käyttämäämme menetelmää jo useamman vuoden mm. TEKES:in rahoittamana. Yhtiön omistavat kotimaiset tahot.

Miksi Tutkimusapu rekrytoi jäseniä?

Yhtiö kehittää teknologiaa, jolla voidaan kerätä internet-selaamiseen liittyvää katseenseurantatietoa ja yhdistää tieto selattavaan sisältöön. Kerättyä dataa analysoimalla voidaan havainnoida mitattavia internet-sisällön käytettävyyttä ja hyödyntää sitä internet-sisällön kehittämisessä. Ihmisen katseen liikkeitä ei voida koneellisesti simuloida, joten rekrytoimme avuksemme oikeita ihmisiä. Keräämällä aineistoa riittävän monelta eri ihmiseltä, voimme tuottaa tarkempaa tietoa.

Mitä palkintoja tutkimusryhmän jäsenille tarjotaan?

Palkitsemme tutkimusryhmässä aktiivisesti toimivat jäsenemme tuotepalkinnoin. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden vaihtaa tuotepalkinnot rahaksi.

Onko Tutkimusavun tarkoituksena loukata yksityisyyttäni?

Ei ole. Tutkimuksemme tarkoituksena ei ole kerätä tietoa yhdestäkään yksilöstä, vaan joukosta mitattua keskimääräistä katseen liikettä selaimessa. Keräämme ainoastaan numeraalista tietoa tutkimusryhmältämme, ja vain, kun he kiinnittävät käyttämämme laitteiston tietokoneeseensa. Emme myöskään käytä kenenkään henkilötietoja osana analyysiä, vaan ainoastaan kuvailevia tietoja, kuten ikää ja sukupuolta.

Miten paljon Tutkimusapu lähettää roskapostia?

Emme lähetä roskapostia tai lähetä jäsenillemme mainoksia. Emme myöskään soittele tai luovuta puhelinnumeroasi puhelinmyyjille. Yhtiön ansaintalogiikka on kerätä jäseniltämme vapaaehtoisesti tuotettua katseenseurantatietoa, jonka perusteella voimme analysoida erilaisten verkkosisältöjen toimivuutta ja myydä tulokset verkkosisältöjen tuottajille. Meidän ei siis tarvitse myydä jäsenillemme mitään.

Jos rekisteröidyn jäseneksi, niin kuinka voin irtisanoutua Tutkimusavusta?

Helposti - irtisanoudut palvelustamme ilmoittamalla siitä meille. Jos ehdit saamaan katseenseurantalaitteemme, sinun täytyy palauttaa laite meille postitse. Irtisanoutumiseen ei tarvitse ilmoittaa mitään syytä.