Palkkio-ohjelma

Tutkimusapu.fi:n aktiiviset jäsenet ansaitsevat palkkioeuroja aktiviisuudestaan palkkio-ohjelmamme kautta. Palkkioeurot voi lunastaa joko rahana tai tuotepalkintoina. Palkkioeurot vastaavat arvoltaan euroja, mutta ennakkoverojen vuoksi osa palkkioeuroista maksetaan verottajalle.

Jäsen voi kuitenkin halutessaan pyytää palkkioitensa maksamista valitsemalleen yhteisölle, jonka kanssa Tutkimusavulla on yhteistyösopimus. Tällöin jäsenelle ei synny verotettavaa tuloa, emmekä vähennä palkkioista ennakonpidätystä.

Palkkioeurojen kerääminen

Tutkimusavun aktiivisen jäsenenä voit kerätä palkkiotilillesi palkkioita muutamin eri tavoin, jotka on selitetty tässä. Kuukaudessa kerättävien palkkioiden määrällä ei ole varsinaista ylärajaa. Käytännössä palkkioita voi odottaa kertyvän noin 20 - 50 euroa kuukausittain, ja omalla aktiivisuudella ja hyvällä onnella on mahdollista päästä jopa 100 euroon.

Viikkokorvaus

Jokainen aktiivinen jäsen, joka tuottaa Tutkimusavulle vähintään 60 minuuttia katseluaikaa yhden kalenteriviikon aikana, saa palkkiotilillensä + 2 euron viikkokorvauksen. Viikkokorvaus nousee + 2,50 euroon, mikäli hän tuotti katseluaikaa vähintään 60 minuuttia myös edellisenä kalenteriviikkona, ja + 3 euroon, mikäli hän tuotti katseluaikaa 60 minuuttia/viikko vähintään kahdessa heti edeltävässä kalenteriviikossa. Viikkokorvaus lisätään tilille heti, kun vaadittu katseluaika on kerääntynyt Tutkimusapuun. Kaikki selaaminen, jossa katseenseuranta on aktiivisena, lisää kuukauden peruskorvaukseen vaadittavaa katseluaikaa.

Erikoistehtävät

Tutkimusapu julkaisee ajoittain nk. erikoistehtäviä aktiivisille jäsenille. Tehtävät voivat olla joko kaikkien jäsenten saatavilla, tai ne voidaan kohdistaa jäsenen suoritushistorian, iän tai sukupuolen mukaisesti pelkästään joillekin jäsenille. Tehtävät ovat sisällöstään joko

  • verkkoselaustehtäviä, joissa jäsenelle annetaan jokin tehtävä suoritettavaksi tietyllä sivustolla, tai
  • videotehtäviä, joissa jäsen katselee hänelle esitettävän lyhyekön videon

Molemmissa tehtävätyypeissä Tutkimusapu tallentaa jäseneltä tehtävän suorituksen ajalta katseenseurantadatan. Lisäksi verkkoselailutehtävissä Tutkimusapu tallentaa suorituksesta videotallenteen jäsenen selaimessa näkyvästä sisällöstä.

Jokaisesta suoritetusta erikoistehtävästä jäsen saa +100 tutkimuspistettä kuukauden lisäpalkintoarvontaan. Lisäksi jokaisesta suoritetusta verkkoselaustehtävästä lisätään jäsenen palkkiotilille + 1 euroa. Huomaa kuitenkin, että verkkoselailutehtävän mahdollisesta uudelleensuorituksesta ei kuitenkaan makseta uutta korvausta.

Päiväpassi

Tutkimusapu julkaisee ajoittain nk. päiväpasseja, joissa on 15 Tutkimusavun valitsemaa sivustoa, joilta erityisesti halutaan tutkimustietoa. Saatavilla olevat päiväpassit löytyvät selainlaajennuksesta, ja niiden suorittaminen on vapaaehtoista. Suoritus edellyttää, että jäsen vierailee kullakin päiväpassinsa sisältämällä sivustolla niin kauan kunnes selainlaajennus ilmoittaa, että riittävä määrä katseluaikaa on kerätty. Tyypillisesti kultakin sivustolta kerätään n. 1 - 3 minuuttia katseluaikaa. Päiväpassin tultua suoritetuksi kokonaisuudessaan jäsenen palkkiotilille lisätään + 1 euro.

Lisäpalkintoarvonnat

Muiden palkkioiden lisäksi suoritamme kunkin kuukauden jälkeen kolme lisäpalkkioarvontaa, jossa jaetaan ylimääräisiä palkkioeuroja. Kaikki aktiiviset jäsenet ovat automaattisesti mukana kahdessa ensimmäisessä lisäpalkkioarvonnoissamme, ja Facebook-seurannassa olevat jäsenet kolmannessa.

Kahteen ensimmäiseen kuukausittaiseen lisäpalkkiotoarvontaan jäsen saa yhtä monta arpaa kuin hän on edellisen kuukauden aikana kerännyt tutkimuspisteitä. Toisin sanoen, mitä enemmän jäsen kerää kuukauden aikana tutkimuspisteitä, sitä paremmat ovat hänen mahdollisuutensa voittaa kuukauden lisäpalkkioarvonnassa.

Kahden ensimmäisen lisäpalkkioarvonnan voittajat palkitaan siten, että - ensimmäisen arvonnan voittaja saa + 30 euroa ja - toisen arvonnan voittaja saa + 20 euroa. Ensimmäisen arvonnan voittajaa ei oteta mukaan toiseen arvontaan, joten jokaisena kuukautena on kaksi eri voittajaa.

Kolmanteen lisäpalkintoarvontaan jäsenet saavat yhtä monta arpaa, kuin heille on kertynyt Facebook-minuutteja edellisen kuukauden aikana. Kolmannen lisäpalkintoarvonnan suuruuus on +50 euroa

Huomaa, että hävinneet arvat eivät siirry seuraavalle kuukaudelle. Kunkin kuukauden arvontojen tulokset ilmoitetaan tutkimusapu.fi-sivustolla. Voittajien palkkioeurot lisätään voittajien palkkioeurotilille automaattisesti.

Palkkioeurojen lunastaminen

Jäsen voi lunastaa keräämänsä palkkioeurot, joko rahana tai tuotepalkintoina. Lunastus tapahtuu palkinnot-sivulla valitsemalla tarjolla olevista vaihtoehdoista haluttu. Postitamme lunastetut tuotepalkinnot ja maksamme tilisiirtona rahana lunastetut palkintopisteet jäsenille kerran kuukaudessa, kunkin kuukauden 14. päivänä, tai sitä seuraavana arkipäivänä, mikäli kuukauden 14. päivä ei ole arkipäivä.

Mikäli kuitenkin palkkio maksetaan jäsenen valitsemalle yhteisölle, lunastus tehdään automaattisesti Tutkimusavun puolesta. Jäsen kuitenkin pystyy seuraamaan omien sivujensa kautta yhteisölle keräämiään palkkioita.

Lunastuksen yhteydessä palkintoeurotililtä vähennetään lunastetun palkinnon arvo, sekä ennakonpidätetyksenä Verottajalle toimitettava palkkioeuromäärä. Mikäli kuitenkin palkkio maksetaan yhteistyökumppanille, emme suorita ennakonpidätystä.

Ennakonpidätys

Jäsen joutuu maksamaan lunastamistaan palkkioista ennakonpidätyksen Suomen verottajalle, mikäli hän nostaa palkkiot itselleen. Tutkimusapu vähentää palkkioeurotililtä automaattisesti ennakonpidätysprosentin mukaisen määrän palkkioeuroja lunastuksen yhteydessä.

Esimerkki: * jäsenellä on 50 palkkioeuroa tilillänsä, ja hänen ennakonpidätysprosenttinsa on 18 % * jäsen lunastaa 20 euron arvoisen raha- tai tuotepalkinnon * jäsenen tililtä vähennetään 20 palkkioeuroa nostetusta palkinnosta, sekä 4 palkintoeuroa ennakonpidätystä, eli yhteensä 24 palkkioeuroa.